Caldr, een sterke focus op mensgerichtheid in de gezondheidszorg, zowel voor de patiënt als voor de zorgverstrekker.

Onze missie

Caldr wil een wereld creëren waarin mensen langer gezond blijven, en als ze toch ziek worden, sneller terug gezond worden. Dat doen we door mensen sneller en beter toegang te verschaffen tot gezondheidszorg, en tegelijkertijd zorgverstrekkers in staat te stellen meer patiënten te helpen. Met andere woorden, wij streven naar een optimale balans tussen zorgverstrekker en patiënt.

Onze visie

Tegen 2030 wil Caldr dé referentie zijn wereldwijd op het vlak van communicatie tussen patiënt en zorgverstrekker, zowel vóór als na de consultatie.

Onze waarden

Mensen staan centraal

In alles wat we doen, vormen mensen het middelpunt waarrond alles draait. Alles wat wij doen, komt altijd neer op het beter, gezonder en gelukkiger maken van mensen. Dat is dé kernwaarde bij Caldr. Het gebrek aan mensgerichtheid in de gezondheidszorg, zowel aan de kant van de zorgverstrekkers (getuige het groot aantal burn-outs) als aan de kant van de patiënt, was de trigger om Caldr op te richten.

Kritisch

Wij nemen geen genoegen met een ‘business as usual’- mentaliteit. Wij hebben een onweerstaanbare drang om alles wat bestaat constant in vraag te stellen, met als oogmerk alles efficiënter, effectiever en beter te maken. Innovatie is voor ons geen modewoord, het zit ingebakken in het DNA van Caldr.


Win-win

Caldr wil een positieve impact creëren op de maatschappij en op de levens van mensen, elke dag. En die impact moet zo groot mogelijk zijn. Een Afrikaans spreekwoord stelt wijselijk: “Als je snel wil gaan, ga alleen. Maar als je ver wil gaan, ga samen.” Wij zijn ervan overtuigd dat wij onze visie enkel kunnen bereiken door samen te werken met anderen.

Waarde gedreven

We zeggen wat we doen, en we doen wat we zeggen. Wij zijn integer en solide. Wij vegen geen fundamentele waarden van tafel, enkel en alleen omdat zich een opportuniteit voordoet. De waarden en visie van Caldr overstijgen steeds de loutere kortetermijnwinsten en geld. Ons businessmodel is solide, waardoor wij niet financieel afhangen van (het verkopen van) data.

Leer het management kennen

Jochen Moerman
CEO en oprichter
  • Connect
Johnny Slos
CTO
  • Connect
Michael De Decker
Medeoprichter
  • Connect
Tommie Van de Velde
PhD, medeoprichter
  • Connect