Naar een efficiëntere tijdsbesteding in de gezondheidszorg voor patiënt én zorgverstrekker

Naar een efficiëntere tijdsbesteding in de gezondheidszorg voor patiënt én zorgverstrekker
Overzicht

Van de tijd die patiënten aan een doktersbezoek besteden, is ruim 84% verloren tijd, oftewel gemiddeld 1 uur en 41 minuten. De reistijd vertegenwoordigt 37 minuten, terwijl de tijd die patiënten gemiddeld in de wachtzaal van de zorgverstrekker doorbrengen ruim 64 minuten bedraagt.

Die wachttijd wordt onder meer veroorzaakt doordat consultaties op grond van standaard tijdsblokken worden ingepland. Wordt de consultatie te lang ingeschat, dan verliest de patiënt tijd. Wordt de consultatietijd daarentegen te kort ingeschat, dan verliest de zorgverstrekker tijd.

Ook zorgverstrekkers verliezen daardoor dus kostbare tijd. Daarnaast dagen patiënten vaak niet op tijd op. Of patiënten dagen zelfs helemaal níét op. Tussen de 5 en 10% van de patiënten komen niet op de afspraak opdagen zonder daarvan (tijdig en op voorhand) te verwittigen.

Conclusie: zowel zorgverstrekker als patiënten verliezen tijd, heel veel tijd. En daar staat een kost tegenover die alle betrokkenen affecteert, de maatschappij incluis.

Oplossingen voor deze problematiek moeten volgens ons aan vier doelstellingen voldoen, willen zij adequaat zijn – de zogenaamde quadruple aim:

  • de patiënt moet er beter van worden;
  • er moet een positieve impact zijn op de volksgezondheid in het algemeen;
  • de gemiddelde kost van de verstrekte zorg moet omlaag;
  • én de zorgverstrekker zelf moet er ook beter van worden.

In deze paper worden vijf concrete aanbevelingen naar voor geschoven:

1. Verminder de wachttijd voor de patiënt en verminder het risico op uitlooptijd aan het einde van de dag door de duurtijd van consultaties te meten en te voorspellen;

2. Verminder de wachttijd door op geautomatiseerde wijze te communiceren met de patiënt over eventuele vertragingen in het werkschema;

3. Maak de wachttijd die zich onvermijdbaar aandient, beter door ervoor te zorgen dat de patiënt die tijd aan zijn/haar gezondheidszorg kan besteden en niet louter tijd moet doden;

4. Persoonlijke communicatie vermindert het aantal no-shows door een sterker engagement in hoofde van de patiënt – maak die persoonlijke communicatie schaalbaar;

5. Patiënten dwingen om op te dagen op de afspraak werkt niet – neem een vol werkschema als opzet. Maak annuleringen laagdrempeliger en maak tegelijkertijd werk van dynamische en geautomatiseerde herplanning.

Caldr Pulse 2019.10 - Naar een efficiëntere tijdsbesteding in de gezondheidszorg voor patiënt én zorgverstrekker

Lees de volledige whitepaper

Neem deel aan de discussie