82% van de patiënten wil via digitale kanalen communiceren

82% van de patiënten wil via digitale kanalen communiceren
Overzicht

Op basis van algemene cijfers zou tot 90% van de mensen met bedrijven willen communiceren via digitale kanalen. We hebben onderzocht of dit in gelijke mate opgaat in een gezondheidszorgcontext. En inderdaad, 82% van de patiënten wil communiceren met hun zorgverstrekker via digitale kanalen.

Een aantal algemene cijfers om mee te starten. 90% van de mensen zeggen liever een tekstbericht te ontvangen van een bedrijf dan een telefoontje (Text Request). 89% van de mensen wil graag sms-en met bedrijven en tekstberichten zijn het geprefereerde medium voor klantenservice in de VS (Twilio). Mensen sturen vijfmaal meer tekstberichten elke dag dan dat zij telefoontjes plegen (Text Request). En 55% van de consumenten willen tekstberichten gebruiken om te antwoorden op afspraakherinneringen (Twilio). Volgens SCI Solutions zegt 77% van de patiënten dat het belangrijk is om afspraken online te kunnen boeken, aanpassen en annuleren.

Deze statistieken mogen dan wel opgaan voor de Verenigde Staten, maar gelden ze ook voor België en in welke mate zijn ze relevant voor de gezondheidszorg?

Om deze vraag te beantwoorden, hebben we ons eigen onderzoek gevoerd bij een aantal praktijken verspreid over Vlaanderen waar we in totaal 1 059 patiënten hebben bevraagd (N = 1 059).

We zien een evenwichtige spreiding van respondenten in functie van zowel leeftijd en geslacht. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 41.

41% van de respondenten zijn mannen, 59% ervan zijn vrouwen.

Uiteraard is het zo dat de populatie van patiënten bij tandartsen per se een goede spreiding kennen, aangezien men op regelmatige basis, in principe minstens jaarlijks, een tandarts consulteert, en dit vanaf een zeer jonge leeftijd voor de rest van iemands leven. De jongste respondent was 6, de oudste 94. Bij oncologen zal de patiëntenpopulatie niet zo evenwichtig verdeeld zijn als bij tandartsen, en al zeker niet bij geriaters of pediaters.

Voor wat betreft de spreiding van de patiëntenpopulatie in functie van geslacht zullen gynaecologen geen mannelijke patiënten hebben, terwijl een tandartsenpraktijk in principe een min of meer gelijk aandeel mannen en vrouwen als patiënt zal hebben. En dit blijkt ook.

92% van de respondenten geeft te kennen over een smartphone te beschikken.

Van die respondenten geeft 87%, over de verschillende leeftijdscategorieën heen, aan Whatsapp te hebben. Enkel sms heeft een hogere score met 88% van de respondenten die over een sms-app beschikken.

Maar liefst 89% van de patiënten kunnen worden bereikt via Whatsapp en sms.

Niettemin, wanneer het aankomst op frequentie van gebruik, geeft 74% van de respondenten aan Whatsapp het meest frequent te gebruiken. Hoewel de meerderheid van de respondenten aangeeft een sms-app te gebruiken, antwoordt slechts 57% van de respondenten dat zij sms het meest frequent gebruiken. Wanneer we de frequentie van het gebruik van Whatsapp en sms combineren, zien we dat met behulp van instant messaging 89% van alle respondenten kan bereikt worden. Dit betekent dat slechts 11% van de patiënten niet kan bereikt worden via digitale communicatiekanalen.

Gevraagd aan de respondenten of zij bereid zijn om te communiceren met hun tandarts via digitale kanalen, antwoordt een duizelingwekkende 82% daar positief op. Gelet op de representatieve populatie van respondenten, kunnen de resultaten van deze studie geëxtrapoleerd worden naar andere gezondheidszorgverstrekkers.

De vraag is dus niet of we met patiënten moeten communiceren via digitale kanalen, maar veeleer hoe we hen daarmee kunnen engageren.

En hoe communiceert u met uw patiënten?

Brief inquiry into the readiness of patients in Belgium for digital communication with their healthcare provider

Download de complete paper

Neem deel aan de discussie