Caldr, de totaaloplossing voor een optimale balans tussen zorgverstrekker en patiënt

Zorgverstrekkers zoals huisartsen en tandartsen hebben een overvolle agenda. Patiëntenstops of wachtlijsten tot 4 en zelfs 9 maanden zijn geen uitzondering. Maar er is een mismatch tussen patiënt en zorgverstrekker. Ten eerste blijkt uit onderzoek dat tussen de 5 en 10% van de patiënten die een afspraak maken, niet komt opdagen zonder daarvan (tijdig) te verwittigen. Ten tweede beschikt de  zorgverstrekker over te weinig data omtrent de duurtijd van consultaties. Die worden vooral ingeschat op buikgevoel ofwel ingepland volgens gestandaardiseerde blokken van 15 of 20 minuten. Caldr komt met een oplossing.

Meet caldr, een online platform dat:

 • consultaties dynamisch en efficiënt inplant

  Caldr plant consultaties dynamisch en efficiënt in door rekening te houden met data omtrent de patiënt, de zorgverstrekker, het type behandeling en last-minute annuleringen.

 • no-shows voorspelt en voorkomt

  Caldr voorspelt het risico op no-shows en voorkomt ze door de patiënt op zijn/haar maat aan te spreken en interactie te creëren op een geheel geautomatiseerde manier. 

 • doorverwijst bij hoogdringendheid

  Caldr verwijst de patiënt in geval van hoogdringendheid door naar een beschikbare zorgverstrekker in eerste instantie binnen dezelfde praktijk, pas in tweede instantie buiten de praktijk.

 • communicatie centraliseert

  Caldr centraliseert de communicatie tussen patiënt en zorgverstrekker via diverse kanalen (sms, Whatsapp, e-mail, …) in éénzelfde interface. Efficiënte communicatie in een veilige omgeving.

De patiënt wordt sneller geholpen en de zorgverstrekker kan meer patiënten helpen. Doordat de patiënt sneller toegang heeft tot de zorg die hij of zij nodig heeft en aangemoedigd wordt om op de afspraak op te dagen, daalt de (opportuniteits)kost voor de samenleving. De juiste zorg zal sneller worden toegediend waardoor de gemiddelde kost van de zorg zal dalen.

Voordelen

Voor zorgverstrekkers
 • Minder no-shows
  Caldr identificeert het risico op een no-show, koppelt daar de juiste (tweerichtings-) communicatie aan naar de patiënt via het beste kanaal (vb. Whatsapp, sms, …). Wanneer een patiënt niet reageert op de communicatie, wordt een medewerker van de praktijk verwittigd om die telefonisch te contacteren.
 • Vol schema
  Door het reduceren van no-shows heeft de zorgverstrekker een voller schema. Daardoor verdient hij ook meer. Wanneer de patiënt een afspraak tijdig annuleert, gaat Caldr het gat in de planning (semi-) automatisch opvullen.
 • Minder onderbrekingen
  Doordat de patiënt zelf consultaties kan inplannen en de communicatie hieromtrent door Caldr uit de handen van de zorgverstrekker wordt genomen, heeft die ook minder last van storende telefoontjes tijdens de consultatie.
 • Weg repetitief werk en administratieve last
  Caldr neemt de repetitieve en administratieve rompslomp omtrent het plannen van consultaties voor zich. De zorgverstrekker en medewerkers kunnen zich op die manier meer focussen op de patiënt. 
 • Eén communicatie-interface
  Of de patiënt nu communiceert via Whatsapp, sms, e-mail of welk digitaal communicatiekanaal ook, de zorgverstrekker communiceert via één enkele interface. Bij Caldr antwoordt u, wanneer het u uitkomt. 
 • Minder mensen in de wachtzaal
  De patiënt wordt in real-time op de hoogte gehouden van wanneer hij of zij verwacht wordt. Wanneer het schema uitloopt of voorloopt wordt hij of zij hierover geïnformeerd. Met minder mensen in de wachtzaal als gevolg. 
 • Behoud de controle
  Onvoorzien uitlopen van consultaties en werkschema’s worden sterk gereduceerd waardoor de zorgverstrekker meer grip heeft op de agenda. Tijdswinst wordt efficiënter gepland en besteed hoe hij of zij dat wil. 
 • Complete oplossing
  Sommige patiënten willen niet via een digitale weg met de zorgverstrekker communiceren. Door onze samenwerking met Memo en Offitel, de twee grootste telesecretariaten voor medische beroepen, bieden wij een totaaloplossing aan voor het plannen van consultaties. 
Voor patiënten
 • Minder wachten in de wachtzaal
  De patiënt wordt in real-time op de hoogte gehouden van wanneer hij of zij verwacht wordt. Wanneer het schema uitloopt of bij voorloopt wordt hij of zij hierover geïnformeerd. Met minder mensen in de wachtzaal als gevolg.
 • Minder wachten op de wachtlijst
  Het schema van de zorgverstrekker wordt efficiënter georganiseerd. Hierdoor kan de zorgverstrekker meer patiënten helpen binnen dezelfde periode waardoor de wachtlijsten korter worden.
 • Steeds een oplossing voor dringende zorg
  Wanneer de patiënt dringende zorg nodig heeft en de zorgverstrekker daar geen tijd voor heeft, verwijst Caldr de patiënt door naar een beschikbare zorgverstrekker in eerste instantie binnen dezelfde praktijk en in tweede instantie buiten de praktijk.
 • Sneller hersteld
  Door de efficiëntere schema’s van de zorgverstrekker worden de wachtlijsten minder lang. Gecombineerd met de oplossing voor dringende zorg leidt dat tot een sneller herstel van de patiënt.
 • Hedendaagse communicatie met zorgverstrekker.
  82% van de bevraagde patiënten wil via digitale kanalen communiceren met zijn of haar zorgverstrekker. Met Caldr kan de patiënt efficiënt communiceren met de zorgverstrekker via hedendaagse communicatiemiddelen.
 • Alle zorgverstrekkers op één plaats
  Caldr centraliseert alle zorgverstrekkers op één plaats rond de patiënt. De patiënt kan dus vanuit één platform de huisarts, tandarts, apotheker, … bereiken.
 • Het ganse gezin op één plaats
  De patiënt koppelt gemakkelijk de kinderen, partner of elke persoon waar mantelzorg voor opgenomen wordt, aan zijn of haar profiel. Een afspraak maken bij de tandarts voor het ganse gezin gaat even snel als voor één patiënt.
 • Caldr bereikt elke patiënt.
  Ook de patiënt die nog niet op de digitale trein zit of niet via digitale media met de zorgverstrekker wil communiceren, biedt Caldr een oplossing. Samen met Memo en Offitel, de twee grootste medische telesecretariaten in België, kunnen wij elke patiënt te woord staan.

Onze partners